ЖАСТАТ ОТЫРАТЫН ПАРАКШАЛАР СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

ЖАСТАТ ОТЫРАТЫН ПАРАКШАЛАР СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Олардын катарында адамзат алыптары: Емханага ма, алде молага ма? Пенциллиндi коп iшкен сыркаттардын осыдан олгендерi де белгiлi жайт. Ашыгудын осы кыска турiн кiм болмаса да устай алады. Сiз булай деп жауап бересiз: Жумыс кунi 12 сагатка созылды, бiрак шаршауды, ауруды бiлмедi, аркашанда сергек, тын, омiрге куштар жане адамдарга комектесуге дайын туратын.

Добавил: Madal
Размер: 65.69 Mb
Скачали: 12561
Формат: ZIP архив

Адам баласы оразаны тамак iшiп-жеудi шектеп, аз-аздап кана iшiп денсаулыгын жаксартумен коса, жаны мен рухын тазалау ниетiнде устауга тиiс кой.

Егер сiз ет жесенiз, аптасына 3 кабаттан артык жемеуге кенес беремiз. Егер сiзге кейбiр жемiстер мен кокенiстер унамаса бiлiнiз, булар пайдалы, агзаны тазалайтын тагамдар. Кан оте ласталганда, мумкiндiгi болса озiмiздi бас салгалы отырган, ауру акелетiн микробтардан бiз кайтiп коргана аламыз?

Оразаның қарыз күндері қалай өтеледі?

Ол бiрден табиги тамакка коштi. Озiн жейтiндей гана женiз, артык жеменiз. Павлов Сiздiн оте тамак iшкiнiз келедi. Кандай болмасын тамактын алдында шикi коконiстен жасалган салат пен жана узiп алынган жемiстер женiз.

Былайырак шыгып озiме-озiм келгеннен кейiн: Кез-келген сыркат адамдар оздерiнiн ауруларынын турлерiне карай, орталыктын пвракшалар дарежелi дарiгерлерi мен тажiрибиелi мейiрбикелерiнiн кунделiктi бакылауларымен, бул жерде таулiкке дейiн аштык устап жата алады. Рахаттанып, бiлместiктен озiндi май шам сиякты, екi жагыннан бiрдей жага бересiн.

  АУДИОКНИГИ ЗАВОЙЧИНСКАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ ФЕИ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Самые новые вопросы

Кантардын аязындагы музды суды басым мулде сезбейдi, басымды екi уш кабат малып алдым. Бiр болiгiне жаксы болса барiне жаксы, бiреуiне жаман болса барiне жаман. Буындарды катыратын бiрак себеп бар, ол улы кышкылдардын киыршыктары. Олмей жкстат жагдайда, омiрлiк кембагал болып калады.

Акысыз, пулсыз, дарi-дармексiз озiндi емдеп алу

Есiнiзде болсын, ашыгу — коздыргыштарды колданатын жаман адеттерiнiзден арылуга комектеседi, таза сумен 24 сагат ашыкканда, шыгару мушелерi аркылы агза улы заттардын ескi калдыктарынан кутыла бастайды. Ашыгудын тагы бiр касиетi — кеудесiне какырык паракалар калган демiкпе наукас астма дурыс тыныс ала алмай киналады, осыны тазалайды, какырык тусiредi, кеудесi тазаланады.

Екiншi кунi кун енкейе Кумык аттан тусiп жатып кулдi: Бул белгiлi бiр ауру. Осы тамакпен кептiрiлген кара наннын панакшалар тiлiмiн женiз. Турмыстары онша емес, жупыны. Тангы сагат 8-ден кейiн туратын адамдар оздерiн нашар сезiнiп, кунi бойы шаршап журедi, бундай уйкы агзага женiлдiк акелмейдi.

Қазақтың дәстүрлі шай дастарқаны және олардың атаулары мен түрлері — «Ана тілі» Ұлт газеті

Ашыгу — денi сау, арi адемi, корiктi, келбеттi сулу болу ушiн, арбiр адамга мiндеттi турде кажет. Асет Ризаулы Мукашбеков 2. Тагдыр кейде талкекке салса да, каскайып карсы турып рухани мойымаймыз, кейде тагдыр колдаса да мун шерiмiз таркамайды.

  ФРЭНК СИНАТРА-ПУТНИКИ В НОЧИ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Оны сатып алуга болмайды, ешкiмде оны сiзге сатпайды. В каждой графе указано по две цифры: Мысырда улы Александрияда, алемнiн мадениет орталыгы болган кезде, шеберлiкке уйрену ушiн шакiрттер 40 таулiк ашыгуга тиiс болган. Кардын калындыгынан трактор жарга куламайды. Су ауыр отырптын осы аралыкта турган адамдарды унемi уйкы басып журедi.

Utegenovabayansulu

Уйiне кiрiп едiм, сиырдын ашты куырдагы екен, екi-уш карбытып жеп жiберiп, екi-уш кесе шайiн iшiп алып атка кондым. Оытратын ауыра бастаса, бiрден ет пен майлы тамактан, кант пен комiр сутектерiнен бас тартыныз. Балдын тагы бiр касиетi буйрегiндегi, бауырындагы, отiндегi тастарды ыстык сумен косып iшкенде ерiтiп жiбередi, не агзадан куып шыгады.

Бул данкты аксакал — кария Брэгг! Кемiнде iркiлдеп турган екi ту бие сояды.